Logi i Bosnien-Hercegovina

Åben kort
Lokal tid:
03:43:16

villa trebevicka

36b, Trebevićka, Sarajevo
lodgingLæs mere

Apartment Ado

Boraca Zlatista 1, Sarajevo
lodgingLæs mere

Apartment Berkovic

Porodice Foht, Sarajevo
lodgingLæs mere

Gajevi

Nevesinjska 6, Sarajevo
lodgingLæs mere

A&A

Nevesinjska, 12, Sarajevo
lodgingLæs mere

Apartman Lady

Urijan Dedina 167, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Bob

Momčila Đujića 46a, Sarajevo
lodgingLæs mere

Villa Denis

Radnicka 47 B, Sarajevo
lodgingLæs mere

Sarajevo Radnička

Radnička 84A, Sarajevo
lodgingLæs mere

Haris Luxury Apartments

Radnička 84, Sarajevo
lodgingLæs mere

Dutch Flower Apartment

Muamera Omerbegovica 5 B4a appartement nr5 floor 0, Batići
lodgingLæs mere

Turistic Apartments Centar Sarajevo

Sarajevo
lodgingLæs mere

Rose Apartment

8,, Nevesinjska, Sarajevo
lodgingLæs mere

Apartman Hana

Gabrielle Moreno Locatelli 5, Sarajevo
lodgingLæs mere

Pansion Skend

Tekija 12, Sarajevo
lodgingLæs mere

Laku Noc

Radnička 100, Sarajevo
lodgingLæs mere

Apartment Oreo

22c, Ljubljanska, Sarajevo
lodgingLæs mere

Skenderija Centar Apartment

Skenderija, Tekija 1, Sarajevo
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bosnien-Hercegovina

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning