Logi nær ved 43.842182, 18.408006

Åben kort
Lokal tid:
17:15:17

Hotel Hayat

Abdesthana 27, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Michele

Ivana Cankara 27, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Grand Sarajevo

Muhameda Ef. Pandže 7, Sarajevo
lodgingLæs mere

World Hotel

Put Mladih Muslimana 16, Sarajevo
lodgingLæs mere

Novotel Sarajevo Bristol

Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hostel Gonzo

Gatačka 33, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Hecco

Medrese 1, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Telal

Abdesthana 4, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Central

Ćumurija 8, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Herc

Podcarina 1, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Hecco Deluxe

Ferhadija 2, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Bosna

Kulovića 9, Sarajevo
lodgingLæs mere

Etn Hotel

Safvet-bega Bašagića 12, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Old Town

Ćurčiluk mali 11a, Sarajevo
lodgingLæs mere

Harmony Sarajevo

Vrbaska 26G, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Italia

Pofalićka 7, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Astra

Zelenih beretki 9, Sarajevo
lodgingLæs mere

Art Hotel

Vladislava Skarića 3, Sarajevo
lodgingLæs mere

Hotel Belvedere

Višnjik 2, Sarajevo
lodgingLæs mere

City Boutique Hotel

Mula Mustafe Bašeskije 2, Sarajevo
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bosnien-Hercegovina

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning