FRONT line STAY in Sarajevo

Local time:
12:24:31
Open

🕗 Opening hours

SundayOpen 24 hours
MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
R446 Hambina Carina 59, Sarajevo 71000, Bosnia-Herzegovina
Contacts phone: +387 61 069 292
Website: front-budget-stay.business.site
Latitude: 43.8439, Longitude: 18.417908
Larger Map & Directions

Comments 5

 • de te

  de te

  ::

  mikro kemping mieszczacy sie na trawniku przed domkiem jednorodzinnym. infrastruktura w domu gospodarzy. dwa duze psy.

 • Henk Bergman

  Henk Bergman

  ::

  Echt een geweldige ervaring, de campingbaas is echt een hele toffe vent. Bij aankomst na een lange dag rijden direct een biertje op de veranda gedaan, daarmee ook een aantal andere gasten ontmoet en een praatje mee gemaakt. Verder een hele simpele kampeergelegenheid met een klein grasveldje voor tentjes met een alternatief wc/douche hokje buiten (met uitzicht op de stad). Maar er mocht ook gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. Ook mag er gewoon binnen gezeten worden, op de bank, aan de bar bij de keuken of gewoon aan een tafel. Conclusie: een echte aanrader voor kampeerders die dicht bij Sarajevo willen zitten, alles is prima geregeld, erg relax!

 • Joren Hermans

  Joren Hermans

  ::

  Very nice place, the manager acts like you meet a far friend. It is small but cosy and you have a toilet with a view over the city. (1 side is open but still private) the bathroom is clean and you have toilet paper. The city sarajevo is a 20min walk away.

 • Ellen Strauven

  Ellen Strauven

  ::

  Echte leuke plek. Je wordt verwelkomd in het huis van de campingbaas. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Geen grote tuin dus wees er snel bij.

 • Mahmut Kaptan

  Mahmut Kaptan

  ::

  Eger yolculugunuz da sicak ve samimi bir durak hem de şehre yakın bir yer ariyorsaniz mutlaka ugramaniz gereken adres burasidir... sahibinin iki tane kopegi ver evinin odalarini hostel olarak bahcesini de kamp alani olarak kiraliyor... iyi fiyatlariyla herkese tavsiye ederim...

Nearest Travel agency:

Balkantina

Balkantina

Gabrielle Moreno Locatelli 21, Sarajevo
travel_agencyRead More

Mondoco Travel d.o.o.

Skenderija, Sarajevo
travel_agencyRead More
Mondoco Travel
ROYAL TRAVEL

ROYAL TRAVEL

Hamdije Kresevljakavica 7C, Sarajevo
travel_agencyRead More
بوابة البوسنة والهرسك، شركة أورينت للسياحة والعقارات والاستثمارات، سراييفو، Orijent Express

بوابة البوسنة والهرسك، شركة أورينت للسياحة والعقارات والاستثمارات، سراييفو، Orijent Express

Hamdije Kreševljakovića 7A, Sarajevo
travel_agencyRead More

Hala Bosnia

Kotromanića 36, Sarajevo
travel_agencyRead More

📑 All categories in Bosnia and Herzegovina

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4